ฟรี ร้านค้า ออนไลน์ 35.175.113.29 : 25-02-20 23:24:43   
สมัครสมาชิกใช้งานติดต่อโฆษณาสินค้าแยกตามหมวดร้านค้าสมาชิกกระดานสนทนากระดานสนทนา
พยากรณ์ออนไลน์

  หมวดสินค้าของเรา            
  
 
สินค้า หรือ บริการทั่วไป

Tag / คำค้น

  แสดงสินค้าทั้งหมด
มีอะไรอยู่ในตะกร้าบ้างแล้ว คลิ๊กเลย!!!
หน้าแรกของร้าน
ร้าน พยากรณ์ออนไลน์
กระดานถามตอบของร้าน
>> webboard ของร้าน >> ดวงชะตาวันอังคารที่ 4 ต.ค.54

หัวข้อ : ดวงชะตาวันอังคารที่ 4 ต.ค.54  
 
คนเกิดวันอาทิตย์ - ดวงวันนี้มีเลข 4 3 17 การทำงานราบรื่นพอสมควร

ช่วงนี้งานไม่ค่อยมีปัญหายุ่งยากนัก แต่ให้ระวังเกี่ยวกับการเจรจาหรือติดต่อสื่อ

สาร จะมีวิธีการจัดการเรื่องต่างๆอย่างรอบคอบและมีคนให้ความช่วยเหลือ ทำให้

เรื่องสำเร็จไปได้ ด้านการเงินช่วงนี้พอไปได้ หมุนเวียนได้ แม้จะมีรายจ่ายอยู่

บ้างแต่ก็ควบคุมจัดการได้ ยังมีผู้สนับสนุนช่วยเหลือ ส่วนความรักตอนนี้ไปได้

เรื่อยๆ ไม่ค่อยมีปัญหายุ่งยากใจ ยังได้รับการดูแลช่วยเหลือจากคนรัก แต่ควร

ระวังคำพูดไว้บ้าง อาจทำให้เข้าใจผิดกันได้คนเกิดวันจันทร์ - ดวงวันที่มีเลข 5 4 18 การทำงานยังไปได้ดี ช่วงนี้งาน

ค่อนข้างยุ่งยาก ต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดการและแก้ไข จะมีทักษะและวิธีจัดการ

เรื่องต่างๆอย่างรอบคอบก็สำเร็จผ่านไปได้ดี ยังมีคนสนับสนุนช่วยเหลือ ด้าน

การเงินช่วงนี้ดี หมุนเวียนได้ สามารถควบคุมดูแลได้ มีโชคลาภพอสมควร

ส่วนความรักตอนนี้ไม่มีปัญหายุ่งยาก สามารถดูแลจัดการได้คนเกิดวันอังคาร - ดวงวันนี้มีเลข 6 5 19 การทำงานราบรื่นดี ช่วงนี้งาน

ไม่ค่อยยุ่ง จะสามารถจัดการเรื่องต่างๆได้สะดวกรวดเร็ว มีผู้สนับสนุนช่วยเหลือ

เป็นอย่างดี จะได้ออกงานข้างนอกหรือเดินทางไปได้ดี ด้านการเงินช่วงนี้ดี

หมุนเวียนได้ดี มีโชคลาภ อาจได้เงินหรือของมีค่าจากผู้ใหญ่ ส่วนความรัก

ตอนนี้ราบเรียบไม่มีปัญหา ยังดูแลและช่วยเหลือกันได้ดีคนเกิดวันพุธ - ดวงวันนี้มีเลข 7 6 20 การทำงานยุ่งพอควร ช่วงนี้มี

งานเพิ่มเข้ามาค่อนข้างยุ่งยากและพอมีคนสนับสนุนช่วยเหลือ จะมีวิธีจัดการ

เรื่องต่างๆด้วยความรอบคอบให้สำเร็จผ่านไปได้ ด้านการเงินช่วงนี้ค่อนข้างดี

หมุนเวียนได้ สามารถควบคุมดูแลได้ มีคนช่วยเหลือ ส่วนความรักตอนนี้ยัง

ไปได้ จะมีความหนักแน่นและมีเหตุผลในทุกเรื่อง จึงไม่มีปัญหายุ่งยากและยัง

ช่วยเหลือกันได้ดีคนเกิดวันพฤหัสบดี - ดวงวันนี้มีเลข 1 7 14 การทำงานดีพอสมควร

ช่วงนี้มีงานเพิ่มเข้ามาค่อนข้างยาก ต้องทำด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ ผู้ร่วมงาน

พอช่วยเหลือได้ จะสามารถจัดการด้วยความรอบคอบทำให้งานสำเร็จผ่านไปได้

ดี การเดินทางในระยะนี้ค่อนข้างสะดวก ด้านการเงินช่วงนี้ดี หมุนเวียนได้

ควบคุมดูแลดี มีโชคลาภและมีผู้สนับสนุนช่วยเหลือ ส่วนความรักตอนนี้ มี

ความเข้มแข็งขึ้น จึงไม่ค่อยมีปัญหาให้ยุ่งยากใจคนเกิดวันศุกร์ - ดวงวันนี้มีเลข 2 1 15 การทำงานผ่านไปได้พอ

สมควร ช่วงนี้งานมีมาเรื่อยๆไม่ค่อยแน่นอน แต่ยังมีอุปสรรคปัญหาบ้าง

พยายามทำใจให้หนักแน่น จะมีความรอบคอบในการจัดการงานให้สำเร็จผ่านไป

ได้ จะมีการเดินทางควรระมัดระวังไว้ด้วยอาจติดขัดล่าช้าได้ ด้านการเงินช่วง

นี้พอไปได้ หมุนเวียนได้ ควรระวังการใช้จ่ายไว้บ้าง ส่วนความรักตอนนี้ ค่อน

ข้างอ่อนไหว ควรทำใจให้นิ่งและระวังคำพูดให้ดี จะได้ไม่มีการกระทบกระทั่งกันคนเกิดวันเสาร์ - ดวงวันนี้มีเลข 3 2 16 การทำงานราบรื่นดีที

เดียว ช่วงนี้งานไม่ค่อยยุ่ง จะสามารถจัดการเรื่องต่างๆอย่างคล่องแคล่วทำให้

งานสำเร็จได้ดี มีคนสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีไม่ว่าจะทำอะไร การเดินทาง

ในระยะนี้สะดวกรวดเร็ว ด้านการเงินช่วงนี้ดี หมุนเวียนได้ มีเงินใช้จ่ายได้ไม่

ขาดมือ มีโชคลาภ มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้ดี ส่วนความรักช่วงนี้ดี มี

ความใกล้ชิดกันและไปกันได้ดี ไม่ค่อยมีปัญหา*********************คนเกิดวันอาทิตย์ - ดวงวันนี้มีเลข 4 3 17 การทำงานราบรื่นพอสมควร ช่วงนี้งานไม่ค่อยมีปัญหายุ่งยากนัก แต่ให้ระวังเกี่ยวกับการเจรจาหรือติดต่อสื่อสาร จะมีวิธีการจัดการเรื่องต่างๆอย่างรอบคอบและมีคนให้ความช่วยเหลือ ทำให้เรื่องสำเร็จไปได้ ด้านการเงินช่วงนี้พอไปได้ หมุนเวียนได้ แม้จะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ควบคุมจัดการได้ ยังมีผู้สนับสนุนช่วยเหลือ ส่วนความรักตอนนี้ไปได้เรื่อยๆ ไม่ค่อยมีปัญหายุ่งยากใจ ยังได้รับการดูแลช่วยเหลือจากคนรัก แต่ควรระวังคำพูดไว้บ้าง อาจทำให้เข้าใจผิดกันได้

คนเกิดวันจันทร์ - ดวงวันที่มีเลข 5 4 18 การทำงานยังไปได้ดี ช่วงนี้งานค่อนข้างยุ่งยาก ต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดการและแก้ไข จะมีทักษะและวิธีจัดการเรื่องต่างๆอย่างรอบคอบก็สำเร็จผ่านไปได้ดี ยังมีคนสนับสนุนช่วยเหลือ ด้านการเงินช่วงนี้ดี หมุนเวียนได้ สามารถควบคุมดูแลได้ มีโชคลาภพอสมควร ส่วนความรักตอนนี้ไม่มีปัญหายุ่งยาก สามารถดูแลจัดการได้

คนเกิดวันอังคาร - ดวงวันนี้มีเลข 6 5 19 การทำงานราบรื่นดี ช่วงนี้งานไม่ค่อยยุ่ง จะสามารถจัดการเรื่องต่างๆได้สะดวกรวดเร็ว มีผู้สนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี จะได้ออกงานข้างนอกหรือเดินทางไปได้ดี ด้านการเงินช่วงนี้ดี หมุนเวียนได้ดี มีโชคลาภ อาจได้เงินหรือของมีค่าจากผู้ใหญ่ ส่วนความรักตอนนี้ราบเรียบไม่มีปัญหา ยังดูแลและช่วยเหลือกันได้ดี

คนเกิดวันพุธ - ดวงวันนี้มีเลข 7 6 20 การทำงานยุ่งพอควร ช่วงนี้มีงานเพิ่มเข้ามาค่อนข้างยุ่งยากและพอมีคนสนับสนุนช่วยเหลือ จะมีวิธีจัดการเรื่องต่างๆด้วยความรอบคอบให้สำเร็จผ่านไปได้ ด้านการเงินช่วงนี้ค่อนข้างดี หมุนเวียนได้ สามารถควบคุมดูแลได้ มีคนช่วยเหลือ ส่วนความรักตอนนี้ยังไปได้ จะมีความหนักแน่นและมีเหตุผลในทุกเรื่อง จึงไม่มีปัญหายุ่งยากและยังช่วยเหลือกันได้ดี

คนเกิดวันพฤหัสบดี - ดวงวันนี้มีเลข 1 7 14 การทำงานดีพอสมควร ช่วงนี้มีงานเพิ่มเข้ามาค่อนข้างยาก ต้องทำด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ ผู้ร่วมงานพอช่วยเหลือได้ จะสามารถจัดการด้วยความรอบคอบทำให้งานสำเร็จผ่านไปได้ดี การเดินทางในระยะนี้ค่อนข้างสะดวก ด้านการเงินช่วงนี้ดี หมุนเวียนได้ ควบคุมดูแลดี มีโชคลาภและมีผู้สนับสนุนช่วยเหลือ ส่วนความรักตอนนี้ มีความเข้มแข็งขึ้น จึงไม่ค่อยมีปัญหาให้ยุ่งยากใจ

คนเกิดวันศุกร์ - ดวงวันนี้มีเลข 2 1 15 การทำงานผ่านไปได้พอสมควร ช่วงนี้งานมีมาเรื่อยๆไม่ค่อยแน่นอน แต่ยังมีอุปสรรคปัญหาบ้าง พยายามทำใจให้หนักแน่น จะมีความรอบคอบในการจัดการงานให้สำเร็จผ่านไปได้ จะมีการเดินทางควรระมัดระวังไว้ด้วยอาจติดขัดล่าช้าได้ ด้านการเงินช่วงนี้พอไปได้ หมุนเวียนได้ ควรระวังการใช้จ่ายไว้บ้าง ส่วนความรักตอนนี้ ค่อนข้างอ่อนไหว ควรทำใจให้นิ่งและระวังคำพูดให้ดี จะได้ไม่มีการกระทบกระทั่งกัน

คนเกิดวันเสาร์ - ดวงวันนี้มีเลข 3 2 16 การทำงานราบรื่นดีทีเดียว ช่วงนี้งานไม่ค่อยยุ่ง จะสามารถจัดการเรื่องต่างๆอย่างคล่องแคล่วทำให้งานสำเร็จได้ดี มีคนสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีไม่ว่าจะทำอะไร การเดินทางในระยะนี้สะดวกรวดเร็ว ด้านการเงินช่วงนี้ดี หมุนเวียนได้ มีเงินใช้จ่ายได้ไม่ขาดมือ มีโชคลาภ มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้ดี ส่วนความรักช่วงนี้ดี มีความใกล้ชิดกันและไปกันได้ดี ไม่ค่อยมีปัญหา*********************

 

พยากรณ์ออนไลน์

ดูดวงออนไลน์แม่นๆ ติดต่อได้ทุกวัน ดูดวง ดูดวงความรัก ทำนายอนาคต ดวง ดูดวงรายวัน ดูดวงเนื้อคู่ การงาน
2011-10-04 21:51:24 124.122.202.***
stat : 164 posts , 3 replys
 

คำตอบ
 
ข้อความ
รูปแบบพิเศษ ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา แทรกรูปจาก internet แทรกไฟล์ youtub vdo
Emotions
ชื่อ
email
ซ่อน E-Mail
.
สมัครสมาชิก Click ที่นี่ | เข้าสู่ระบบ Click ที่นี่
User :
Pass :
ลืมรหัสผ่าน

 
 
 
© Copyright 2010 WWW.MEEMARKET.COM All Rights Reserved.