เวลาที่เซอร์เวอร์ : 02:55:46 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 14.55:38 น.
2Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 14.38:15 น.
3Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 14.38:15 น.
4Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 14.35:02 น.
5Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.46 วันนี้ เวลา 14.16:52 น.
6Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.46 วันนี้ เวลา 14.16:52 น.
7Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 14.06:01 น.
8Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 14.06:01 น.
9Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 14.01:43 น.
10Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 14.00:38 น.
11Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 14.00:38 น.
12Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 13.58:29 น.
13Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.44 วันนี้ เวลา 13.50:11 น.
14Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.44 วันนี้ เวลา 13.50:11 น.
15Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.46 วันนี้ เวลา 13.50:09 น.
16Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.46 วันนี้ เวลา 13.50:09 น.
17Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 13.45:36 น.
18Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 13.45:36 น.
19Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 13.39:09 น.
20Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 13.39:09 น.
21Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 13.37:00 น.
22Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 13.37:00 น.
23Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 13.34:51 น.
24Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 13.34:51 น.
25Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.46 วันนี้ เวลา 13.29:01 น.
26Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.46 วันนี้ เวลา 13.29:01 น.
27Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 13.23:02 น.
28Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 13.23:02 น.
29Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 13.21:57 น.
30Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 13.16:35 น.
31Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 13.16:35 น.
32Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 13.12:17 น.
33Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 13.12:17 น.
34Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 13.05:47 น.
35Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.46 วันนี้ เวลา 12.54:09 น.
36Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.46 วันนี้ เวลา 12.54:09 น.
37Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 12.49:43 น.
38Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 12.49:43 น.
39Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 12.48:38 น.
40Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 12.48:38 น.
41Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.44 วันนี้ เวลา 12.43:48 น.
42Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.44 วันนี้ เวลา 12.43:48 น.
43Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 12.40:03 น.
44Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 12.40:03 น.
45Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 12.32:31 น.
46Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 12.31:27 น.
47Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 12.31:27 น.
48Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.43 วันนี้ เวลา 12.15:26 น.
49Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.43 วันนี้ เวลา 12.15:26 น.
50Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 12.13:11 น.
51Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 12.13:11 น.
52Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.43 วันนี้ เวลา 12.10:23 น.
53Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.43 วันนี้ เวลา 12.10:23 น.
54Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 12.06:44 น.
55Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.46 วันนี้ เวลา 12.05:52 น.
56Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.44 วันนี้ เวลา 12.03:01 น.
57Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.44 วันนี้ เวลา 12.03:01 น.
58Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.44 วันนี้ เวลา 12.02:54 น.
59Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.44 วันนี้ เวลา 12.02:54 น.
60Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.43 วันนี้ เวลา 12.02:51 น.
61Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 12.01:21 น.
62Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 11.46:19 น.
63Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 11.46:19 น.
64Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.44 วันนี้ เวลา 11.34:36 น.
65Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.44 วันนี้ เวลา 11.34:36 น.
66Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.44 วันนี้ เวลา 11.34:35 น.
67Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.44 วันนี้ เวลา 11.34:34 น.
68Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 11.34:29 น.
69Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 11.34:29 น.
70Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.46 วันนี้ เวลา 11.30:21 น.
71Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.46 วันนี้ เวลา 11.30:21 น.
72Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 11.25:54 น.
73Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 11.25:54 น.
74Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 11.09:47 น.
75Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 11.08:42 น.
76Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 11.06:33 น.
77Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 11.06:33 น.
78Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 11.04:24 น.
79Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 11.04:24 น.
80Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 10.56:53 น.
81Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 10.56:53 น.
82Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 10.53:39 น.
83Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 10.53:39 น.
84Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 10.46:08 น.
85Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 10.43:59 น.
86Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.46 วันนี้ เวลา 10.39:10 น.
87Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.46 วันนี้ เวลา 10.39:10 น.
88Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 10.37:32 น.
89Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 10.37:32 น.
90Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 10.25:43 น.
91Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 10.25:43 น.
92Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 10.21:25 น.
93Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 10.21:25 น.
94Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.44 วันนี้ เวลา 10.20:19 น.
95Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.44 วันนี้ เวลา 10.20:19 น.
96Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.44 วันนี้ เวลา 10.19:20 น.
97Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.44 วันนี้ เวลา 10.19:20 น.
98Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 10.19:16 น.
99Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 10.19:16 น.
100Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 10.06:22 น.
101Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.46 วันนี้ เวลา 10.04:08 น.
102Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.46 วันนี้ เวลา 10.04:08 น.
103Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.44 วันนี้ เวลา 10.02:55 น.
104Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.44 วันนี้ เวลา 10.02:55 น.
105Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 10.02:04 น.
106Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.43 วันนี้ เวลา 10.00:53 น.
107Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.43 วันนี้ เวลา 10.00:53 น.
108Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.43 วันนี้ เวลา 09.59:41 น.
109Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.43 วันนี้ เวลา 09.59:41 น.
110Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.44 วันนี้ เวลา 09.59:14 น.
111Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.44 วันนี้ เวลา 09.59:14 น.
112Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.46 วันนี้ เวลา 09.59:02 น.
113Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.46 วันนี้ เวลา 09.59:02 น.
114Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 09.52:24 น.
115Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 09.52:24 น.
116Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 09.50:16 น.
117Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 09.44:53 น.
118Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 09.41:39 น.
119Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 09.41:39 น.
120Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 09.39:30 น.
121Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 09.33:04 น.
122Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 09.33:04 น.
123Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 09.25:32 น.
124Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 09.25:32 น.
125Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 09.24:28 น.
126Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 09.24:28 น.
127Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 09.09:25 น.
128Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 09.06:12 น.
129Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 09.06:12 น.
130Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 09.01:54 น.
131Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 09.01:54 น.
132Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 09.00:49 น.
133Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 09.00:49 น.
134Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 08.52:13 น.
135Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 08.52:13 น.
136Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 08.50:05 น.
137Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 08.50:05 น.
138Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 08.49:00 น.
139Google 66.249.79.175 วันนี้ เวลา 08.49:00 น.
140Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 08.46:51 น.
141Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 08.46:51 น.
142Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 08.45:47 น.
143Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 08.45:47 น.
144Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 08.37:11 น.
145Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 08.37:11 น.
146Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 08.25:22 น.
147Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.46 วันนี้ เวลา 08.20:43 น.
148Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.46 วันนี้ เวลา 08.20:43 น.
149Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.43 วันนี้ เวลา 08.12:57 น.
150Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.43 วันนี้ เวลา 08.12:57 น.