เวลาที่เซอร์เวอร์ : 19:46:49 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 07.45:30 น.
2Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 07.45:30 น.
3Yandex 87.250.224.214 วันนี้ เวลา 07.36:36 น.
4Google 66.249.79.21 วันนี้ เวลา 07.30:50 น.
5Google 66.249.79.21 วันนี้ เวลา 07.30:50 น.
6Google 66.249.79.25 วันนี้ เวลา 07.25:48 น.
7Google 66.249.79.25 วันนี้ เวลา 07.25:48 น.
8Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 07.20:29 น.
9Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 07.20:29 น.
10Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 07.08:28 น.
11Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 07.08:28 น.
12Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 06.54:05 น.
13Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 06.54:05 น.
14Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 06.50:25 น.
15Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 06.50:25 น.
16Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 06.46:45 น.
17Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 06.46:45 น.
18Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 06.39:25 น.
19Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 06.39:25 น.
20Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 06.24:45 น.
21Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 06.24:45 น.
22Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 06.17:25 น.
23Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 06.17:25 น.
24Google 66.249.79.21 วันนี้ เวลา 06.13:28 น.
25Google 66.249.79.25 วันนี้ เวลา 06.10:05 น.
26Google 66.249.79.25 วันนี้ เวลา 06.10:05 น.
27Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 06.06:25 น.
28Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 06.06:25 น.
29Google 66.249.79.25 วันนี้ เวลา 06.02:45 น.
30Google 66.249.79.25 วันนี้ เวลา 06.02:45 น.
31Google 66.249.79.21 วันนี้ เวลา 05.59:05 น.
32Google 66.249.79.21 วันนี้ เวลา 05.59:05 น.
33Google 66.249.79.46 วันนี้ เวลา 05.36:06 น.
34Google 66.249.79.25 วันนี้ เวลา 05.33:25 น.
35Google 66.249.79.25 วันนี้ เวลา 05.33:25 น.
36Google 66.249.79.25 วันนี้ เวลา 05.26:05 น.
37Google 66.249.79.25 วันนี้ เวลา 05.26:05 น.
38Google 66.249.79.25 วันนี้ เวลา 05.22:25 น.
39Google 66.249.79.25 วันนี้ เวลา 05.22:25 น.
40Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 05.11:25 น.
41Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 05.11:25 น.
42Google 66.249.79.46 วันนี้ เวลา 05.07:45 น.
43Google 66.249.79.46 วันนี้ เวลา 05.07:45 น.
44Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 05.04:05 น.
45Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 05.04:05 น.
46Google 66.249.79.21 วันนี้ เวลา 04.49:25 น.
47Google 66.249.79.21 วันนี้ เวลา 04.49:25 น.
48Google 66.249.79.49 วันนี้ เวลา 04.45:45 น.
49Google 66.249.79.49 วันนี้ เวลา 04.45:45 น.
50Google 66.249.79.49 วันนี้ เวลา 04.42:05 น.
51Google 66.249.79.49 วันนี้ เวลา 04.42:05 น.
52Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 วันนี้ เวลา 04.06:53 น.
53Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 วันนี้ เวลา 04.06:53 น.
54Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 วันนี้ เวลา 04.06:51 น.
55Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 วันนี้ เวลา 04.06:51 น.
56Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 วันนี้ เวลา 04.06:45 น.
57Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 วันนี้ เวลา 04.06:45 น.
58Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 วันนี้ เวลา 04.06:44 น.
59Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 วันนี้ เวลา 04.06:44 น.
60Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 03.50:46 น.
61Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 03.50:46 น.
62Google 66.249.79.46 วันนี้ เวลา 03.50:45 น.
63Google 66.249.79.46 วันนี้ เวลา 03.50:45 น.
64Google 66.249.79.21 วันนี้ เวลา 02.37:57 น.
65Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.182 วันนี้ เวลา 02.13:04 น.
66Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 01.42:58 น.
67Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 01.42:58 น.
68Google 66.249.79.49 วันนี้ เวลา 01.38:44 น.
69Google 66.249.79.49 วันนี้ เวลา 01.38:44 น.
70Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 วันนี้ เวลา 01.34:58 น.
71Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 วันนี้ เวลา 01.34:56 น.
72Google 66.249.79.25 วันนี้ เวลา 00.58:24 น.
73Google 66.249.79.25 วันนี้ เวลา 00.58:24 น.
74Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 00.35:31 น.
75Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 วันนี้ เวลา 00.25:34 น.
76Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 วันนี้ เวลา 00.25:34 น.
77Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 วันนี้ เวลา 00.02:16 น.
78Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 วันนี้ เวลา 00.02:16 น.
79Google 66.249.79.52 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 23.48:44 น.
80Google 66.249.79.52 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 23.48:44 น.
81Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.182 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 23.45:56 น.
82Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.182 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 23.45:55 น.
83Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.182 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 23.45:55 น.
84Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 23.23:24 น.
85Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 23.23:24 น.
86Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 23.16:02 น.
87Google 66.249.79.52 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 23.05:37 น.
88Google 66.249.79.52 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 23.05:37 น.
89Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 22.56:36 น.
90Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 22.56:36 น.
91Google 66.249.79.46 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 22.40:17 น.
92Google 66.249.79.46 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 22.40:17 น.
93Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 22.06:19 น.
94Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 22.06:19 น.
95Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.52:37 น.
96Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.182 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.41:41 น.
97Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.182 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.41:41 น.
98Google 66.249.79.49 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.36:16 น.
99Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.31:03 น.
100Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.31:03 น.
101Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.30:28 น.
102Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.30:28 น.
103Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.30:20 น.
104Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.30:20 น.
105Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.25:48 น.
106Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.25:48 น.
107Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.13:41 น.
108Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.13:41 น.
109Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.10:09 น.
110Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.10:09 น.
111Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.08:14 น.
112Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.08:14 น.
113Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.07:46 น.
114Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.07:46 น.
115Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.07:36 น.
116Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.07:36 น.
117Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.59:55 น.
118Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.59:55 น.
119Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.59:40 น.
120Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.59:40 น.
121Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.59:37 น.
122Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.59:37 น.
123Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.182 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.49:32 น.
124Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.182 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.49:32 น.
125Yandex 37.9.113.122 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.41:07 น.
126Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.182 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.40:43 น.
127Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.182 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.40:43 น.
128Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.38:55 น.
129Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.182 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.38:06 น.
130Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.182 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.38:06 น.
131Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.37:59 น.
132Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.37:56 น.
133Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.37:56 น.
134Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.36:55 น.
135Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.36:55 น.
136Google 66.249.79.49 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.33:35 น.
137Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.25:08 น.
138Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.176 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.25:08 น.
139Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.24:42 น.
140Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.24:42 น.
141Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.24:39 น.
142Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.24:39 น.
143Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.24:23 น.
144Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.182 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.24:23 น.
145Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.182 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.24:23 น.
146Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.23:52 น.
147Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.23:52 น.
148Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.179 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.23:27 น.
149Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.02:39 น.
150Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.02:39 น.