เวลาที่เซอร์เวอร์ : 17:41:07 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.181 วันนี้ เวลา 05.26:58 น.
2Google 66.249.79.181 วันนี้ เวลา 05.26:58 น.
3Google 66.249.79.181 วันนี้ เวลา 05.21:55 น.
4Google 66.249.79.181 วันนี้ เวลา 05.21:55 น.
5Google 66.249.79.185 วันนี้ เวลา 05.03:02 น.
6Google 66.249.79.185 วันนี้ เวลา 05.03:02 น.
7Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 04.56:29 น.
8Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 04.56:29 น.
9Google 66.249.79.185 วันนี้ เวลา 04.51:37 น.
10Google 66.249.79.185 วันนี้ เวลา 04.51:37 น.
11Google 66.249.79.185 วันนี้ เวลา 04.46:34 น.
12Google 66.249.79.185 วันนี้ เวลา 04.46:34 น.
13Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 04.41:31 น.
14Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 04.41:31 น.
15WebCrawler search 51.75.5.39 วันนี้ เวลา 04.25:28 น.
16Google 66.249.79.121 วันนี้ เวลา 04.20:48 น.
17Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 04.11:13 น.
18Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 04.11:13 น.
19Google 66.249.79.181 วันนี้ เวลา 04.04:08 น.
20Google 66.249.79.181 วันนี้ เวลา 04.04:08 น.
21Google 66.249.79.181 วันนี้ เวลา 04.01:31 น.
22Google 66.249.79.181 วันนี้ เวลา 03.48:25 น.
23Google 66.249.79.181 วันนี้ เวลา 03.48:25 น.
24Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 03.47:07 น.
25Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 03.47:07 น.
26Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 03.44:29 น.
27Google 66.249.79.181 วันนี้ เวลา 03.43:11 น.
28Google 66.249.79.185 วันนี้ เวลา 03.41:52 น.
29Google 66.249.79.185 วันนี้ เวลา 03.41:52 น.
30Google 66.249.79.181 วันนี้ เวลา 03.24:55 น.
31Google 66.249.79.181 วันนี้ เวลา 03.24:55 น.
32Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 03.21:39 น.
33Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 03.21:39 น.
34Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 03.10:37 น.
35Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 03.10:37 น.
36Google 66.249.79.185 วันนี้ เวลา 02.40:19 น.
37Google 66.249.79.185 วันนี้ เวลา 02.40:19 น.
38Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 02.33:49 น.
39Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 02.33:49 น.
40Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 02.31:09 น.
41Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 02.20:00 น.
42Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 02.13:11 น.
43Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 02.13:11 น.
44Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 02.09:35 น.
45Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 02.07:08 น.
46Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 02.07:08 น.
47Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 02.06:25 น.
48Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 02.06:25 น.
49Google 66.249.79.181 วันนี้ เวลา 02.05:13 น.
50Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 01.54:30 น.
51Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 01.54:30 น.
52Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 01.46:32 น.
53Google 66.249.79.185 วันนี้ เวลา 01.15:08 น.
54Google 66.249.79.185 วันนี้ เวลา 01.15:08 น.
55Google 66.249.79.181 วันนี้ เวลา 00.57:09 น.
56Google 66.249.79.181 วันนี้ เวลา 00.57:09 น.
57Google 66.249.79.121 วันนี้ เวลา 00.21:13 น.
58Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 00.16:22 น.
59Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 00.16:22 น.
60Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.54 วันนี้ เวลา 00.11:53 น.
61Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.54 วันนี้ เวลา 00.11:53 น.
62Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.52 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 23.42:09 น.
63Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.52 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 23.42:09 น.
64Google 66.249.79.119 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 23.41:12 น.
65Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 23.39:29 น.
66Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 23.39:29 น.
67Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.56 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 23.36:36 น.
68Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.56 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 23.36:36 น.
69Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 23.34:18 น.
70Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 23.34:18 น.
71Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 23.34:17 น.
72Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 23.34:17 น.
73Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 23.29:29 น.
74Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.56 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 23.06:11 น.
75Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.56 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 23.06:11 น.
76Google 66.249.79.117 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 22.51:12 น.
77Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 22.36:01 น.
78Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 22.36:01 น.
79Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 22.34:34 น.
80Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 22.34:34 น.
81Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 22.32:52 น.
82Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 22.32:52 น.
83Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 22.27:49 น.
84Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 22.27:49 น.
85Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 22.25:38 น.
86Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 22.25:38 น.
87Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 22.19:36 น.
88Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 22.19:32 น.
89Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 22.17:43 น.
90Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 22.17:43 น.
91Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 22.15:57 น.
92Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 22.15:57 น.
93Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 22.12:40 น.
94Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 22.12:40 น.
95Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 22.09:14 น.
96Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 22.09:14 น.
97Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.34:07 น.
98Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.34:07 น.
99Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.32:17 น.
100Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.32:17 น.
101Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.22:15 น.
102Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.52 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.16:56 น.
103Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.52 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.16:56 น.
104Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.16:09 น.
105Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.16:09 น.
106Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.12:04 น.
107Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.12:04 น.
108Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.06:07 น.
109Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.05:47 น.
110Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.05:43 น.
111Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.05:35 น.
112Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.05:29 น.
113Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.05:25 น.
114Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.04:54 น.
115Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.04:49 น.
116Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.04:43 น.
117Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.04:39 น.
118Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.04:33 น.
119Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.04:28 น.
120Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.04:18 น.
121Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.04:18 น.
122Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.04:13 น.
123Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.04:13 น.
124Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.04:03 น.
125Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.04:03 น.
126Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.03:58 น.
127Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.03:58 น.
128Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.03:53 น.
129Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.03:53 น.
130Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.03:48 น.
131Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.03:48 น.
132Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.03:43 น.
133Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.03:43 น.
134Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.03:38 น.
135Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.03:38 น.
136Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.03:33 น.
137Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.03:33 น.
138Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.03:28 น.
139Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.03:28 น.
140Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.03:23 น.
141Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.03:23 น.
142Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.03:18 น.
143Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.03:18 น.
144Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.03:13 น.
145Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.03:13 น.
146Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.03:08 น.
147Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.03:08 น.
148Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.03:02 น.
149Alexa search engine 54.165.59.7 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21.03:02 น.
150Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 20.54:00 น.