เวลาที่เซอร์เวอร์ : 21:27:04 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 08.38:12 น.
2Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 08.29:17 น.
3Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 08.29:17 น.
4Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 08.23:03 น.
5Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 08.23:03 น.
6Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.21:22 น.
7Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.21:22 น.
8Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.20:35 น.
9Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.20:16 น.
10Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 08.17:30 น.
11Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 07.38:21 น.
12Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 07.38:21 น.
13Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 07.08:42 น.
14Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 07.08:42 น.
15Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 07.08:24 น.
16Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 07.08:24 น.
17Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 06.48:08 น.
18Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 06.48:08 น.
19Yandex 87.250.224.214 วันนี้ เวลา 06.48:08 น.
20Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 06.17:42 น.
21Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 06.13:14 น.
22Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 06.10:18 น.
23Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 06.07:16 น.
24Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 06.07:16 น.
25Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 06.06:20 น.
26Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 06.05:50 น.
27Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 06.05:06 น.
28Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 06.04:23 น.
29Alexa search engine 54.165.59.7 วันนี้ เวลา 05.30:38 น.
30Alexa search engine 54.165.59.7 วันนี้ เวลา 05.30:38 น.
31Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 05.27:56 น.
32Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 05.27:56 น.
33Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 05.27:44 น.
34Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 05.27:44 น.
35Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 04.40:56 น.
36Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 04.24:44 น.
37Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 04.24:14 น.
38Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 04.24:14 น.
39Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 04.23:35 น.
40Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 04.23:35 น.
41Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 04.23:20 น.
42Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 04.23:20 น.
43Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 04.11:58 น.
44Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 04.03:37 น.
45Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 03.48:23 น.
46Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 03.46:38 น.
47Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 03.46:25 น.
48Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 03.46:25 น.
49Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 03.31:36 น.
50Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 03.29:39 น.
51Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 02.56:00 น.
52Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 02.56:00 น.
53Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 02.52:39 น.
54Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 02.52:39 น.
55Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 02.46:40 น.
56Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 02.46:40 น.
57Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 02.44:23 น.
58Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 02.44:23 น.
59Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 02.38:29 น.
60Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 02.27:47 น.
61Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 02.25:07 น.
62Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 02.03:43 น.
63Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 01.50:22 น.
64Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 01.08:49 น.
65Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 01.08:43 น.
66Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 01.08:34 น.
67WebCrawler search 51.75.14.187 วันนี้ เวลา 00.50:22 น.
68Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 00.46:00 น.
69Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 00.46:00 น.
70Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 00.35:06 น.
71Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 00.35:06 น.
72Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 00.05:25 น.
73Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 00.05:25 น.
74Google 66.249.79.44 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 23.56:37 น.
75Google 66.249.79.44 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 23.55:06 น.
76Google 66.249.79.44 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 23.55:06 น.
77Google 66.249.79.215 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 23.40:22 น.
78Google 66.249.79.215 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 23.40:22 น.
79Google 66.249.79.213 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 23.35:27 น.
80Google 66.249.79.213 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 23.35:27 น.
81Google 66.249.79.41 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 23.27:16 น.
82Google 66.249.79.37 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 23.19:56 น.
83Google 66.249.79.215 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 23.11:25 น.
84Google 66.249.79.213 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 23.11:20 น.
85Google 66.249.79.215 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 23.01:08 น.
86Google 66.249.79.41 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 22.53:40 น.
87Google 66.249.79.41 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 22.53:40 น.
88Google 66.249.79.37 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 22.52:11 น.
89Google 66.249.79.37 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 22.52:11 น.
90Google 66.249.79.217 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 22.48:30 น.
91Google 66.249.79.217 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 22.48:30 น.
92Google 66.249.79.44 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 22.40:45 น.
93Google 66.249.79.44 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 22.40:45 น.
94Google 66.249.79.37 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 22.13:35 น.
95Google 66.249.79.37 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 22.13:35 น.
96Google 66.249.79.41 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 22.13:12 น.
97Google 66.249.79.37 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 22.12:49 น.
98Google 66.249.79.41 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 22.12:29 น.
99Google 66.249.79.37 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 22.12:03 น.
100Google 66.249.79.37 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 22.07:43 น.
101Google 66.249.79.44 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 22.07:34 น.
102Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 21.56:59 น.
103Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 21.56:59 น.
104Google 66.249.79.41 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 21.56:44 น.
105Google 66.249.79.41 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 21.49:13 น.
106Google 66.249.79.41 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 21.49:13 น.
107Google 66.249.79.41 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 21.49:09 น.
108Google 66.249.79.41 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 21.49:05 น.
109Google 66.249.79.41 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 21.49:05 น.
110Google 66.249.79.217 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 21.33:10 น.
111Google 66.249.79.37 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 21.22:21 น.
112Google 66.249.79.37 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 21.22:21 น.
113Google 66.249.79.215 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 20.50:26 น.
114Google 66.249.79.215 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 20.50:26 น.
115Google 66.249.79.215 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 20.48:28 น.
116Google 66.249.79.215 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 20.48:28 น.
117Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 20.26:06 น.
118Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 20.26:06 น.
119Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 19.39:26 น.
120Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 19.39:26 น.
121Google 66.249.79.44 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 19.38:12 น.
122Google 66.249.79.44 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 19.38:12 น.
123Google 66.249.79.44 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 19.36:31 น.
124Google 66.249.79.44 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 19.36:31 น.
125Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 19.30:07 น.
126Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 19.30:07 น.
127Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 19.10:07 น.
128Google 66.249.79.37 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 19.03:27 น.
129Google 66.249.79.41 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 19.03:10 น.
130Google 66.249.79.37 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 19.02:53 น.
131Google 66.249.79.37 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 19.02:37 น.
132Google 66.249.79.37 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 19.02:03 น.
133Google 66.249.79.37 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 19.01:47 น.
134Google 66.249.79.37 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 19.01:34 น.
135Google 66.249.79.37 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 19.01:27 น.
136Google 66.249.79.37 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 19.01:21 น.
137Google 66.249.79.41 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00:37 น.
138Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 18.47:00 น.
139Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 18.47:00 น.
140Google 66.249.79.213 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 18.34:21 น.
141Google 66.249.79.37 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 18.28:39 น.
142Google 66.249.79.37 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 18.28:21 น.
143Google 66.249.79.41 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 18.25:24 น.
144Google 66.249.79.44 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 18.19:40 น.
145Google 66.249.79.44 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 18.19:40 น.
146Google 66.249.79.217 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 18.14:45 น.
147Google 66.249.79.217 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 18.14:45 น.
148Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.202 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 18.05:02 น.
149Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.202 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 18.05:02 น.
150Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 17.58:33 น.