เวลาที่เซอร์เวอร์ : 22:41:45 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 วันนี้ เวลา 10.34:48 น.
2Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 วันนี้ เวลา 10.34:48 น.
3Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 10.27:26 น.
4Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 10.26:15 น.
5Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 10.26:15 น.
6Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 10.25:50 น.
7Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 10.25:50 น.
8Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 10.25:23 น.
9Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 10.25:23 น.
10Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 10.16:15 น.
11Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 10.16:15 น.
12Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 10.14:50 น.
13Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 10.14:50 น.
14Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 10.14:08 น.
15Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 10.14:08 น.
16Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 10.11:43 น.
17Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 10.11:43 น.
18Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.152 วันนี้ เวลา 10.09:17 น.
19Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.152 วันนี้ เวลา 10.09:17 น.
20Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 09.55:52 น.
21Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 09.55:52 น.
22Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 09.55:13 น.
23Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 09.55:13 น.
24Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 09.52:57 น.
25Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 09.52:53 น.
26Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 09.52:50 น.
27Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 09.52:46 น.
28Google 66.249.79.64 วันนี้ เวลา 09.50:46 น.
29Google 66.249.79.64 วันนี้ เวลา 09.50:46 น.
30Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 09.45:40 น.
31Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 09.45:40 น.
32Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 09.41:03 น.
33Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 09.38:25 น.
34Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 09.38:25 น.
35Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 09.30:03 น.
36Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 09.30:03 น.
37Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 09.29:57 น.
38Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 09.29:57 น.
39Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 09.29:14 น.
40Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 09.29:11 น.
41Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 09.29:10 น.
42Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 09.27:10 น.
43Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 09.26:42 น.
44Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 09.26:38 น.
45Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 09.24:39 น.
46Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 09.24:39 น.
47Google 66.249.79.25 วันนี้ เวลา 09.24:20 น.
48Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 09.09:57 น.
49Google 66.249.79.23 วันนี้ เวลา 09.09:50 น.
50Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 09.08:11 น.
51Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 09.08:11 น.
52Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 09.05:54 น.
53Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 08.58:08 น.
54Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 08.58:08 น.
55Google 66.249.79.21 วันนี้ เวลา 08.52:11 น.
56Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 08.30:48 น.
57Google 66.249.79.21 วันนี้ เวลา 08.16:25 น.
58Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.11:51 น.
59Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.11:51 น.
60Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.11:32 น.
61Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.11:32 น.
62Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.11:29 น.
63Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.11:29 น.
64Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.11:23 น.
65Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.11:23 น.
66Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.11:14 น.
67Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.11:14 น.
68Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.11:06 น.
69Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.11:06 น.
70Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.11:02 น.
71Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.11:02 น.
72Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.10:56 น.
73Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.10:56 น.
74Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.10:47 น.
75Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.10:47 น.
76Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.10:43 น.
77Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.10:43 น.
78Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.10:38 น.
79Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.10:38 น.
80Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.10:34 น.
81Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.10:34 น.
82Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.10:31 น.
83Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 08.10:24 น.
84Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 08.10:24 น.
85Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 08.08:40 น.
86Google 66.249.79.21 วันนี้ เวลา 07.48:44 น.
87Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 07.39:59 น.
88Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 07.29:37 น.
89Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 07.29:37 น.
90Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 07.26:12 น.
91Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 07.25:49 น.
92Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 07.23:39 น.
93Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 07.17:56 น.
94Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 07.17:56 น.
95Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 07.14:51 น.
96Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 07.14:51 น.
97Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 07.08:00 น.
98Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 07.08:00 น.
99Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 07.07:07 น.
100Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 07.07:07 น.
101Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 07.06:23 น.
102Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 07.06:23 น.
103Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 07.01:08 น.
104Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 07.01:08 น.
105Google 66.249.79.25 วันนี้ เวลา 06.57:18 น.
106Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 06.57:10 น.
107Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 06.57:09 น.
108Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 06.49:55 น.
109Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 06.49:55 น.
110Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 06.44:23 น.
111Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 06.44:23 น.
112Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 06.34:20 น.
113Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 06.34:20 น.
114Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 06.28:41 น.
115Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 06.28:41 น.
116Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 06.28:06 น.
117Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 06.28:06 น.
118Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 06.20:31 น.
119Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 06.18:23 น.
120Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 06.18:23 น.
121Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 06.15:11 น.
122Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 06.15:11 น.
123Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 06.10:50 น.
124Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 06.10:50 น.
125Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 06.01:42 น.
126Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 06.01:42 น.
127Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 06.01:13 น.
128Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 06.01:13 น.
129Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 06.00:19 น.
130Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 06.00:19 น.
131Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 05.56:26 น.
132Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 05.56:26 น.
133Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 05.49:38 น.
134Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 05.49:38 น.
135Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 05.48:11 น.
136Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 05.47:19 น.
137Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 05.47:00 น.
138Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 05.42:08 น.
139Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 05.39:27 น.
140Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 05.33:54 น.
141Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 05.33:54 น.
142Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 05.32:37 น.
143Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 05.31:55 น.
144Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 05.30:06 น.
145Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 05.28:50 น.
146Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 05.28:39 น.
147Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 05.28:39 น.
148Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 05.28:06 น.
149Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 05.27:36 น.
150Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 05.27:33 น.