เวลาที่เซอร์เวอร์ : 00:25:46 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.47 วันนี้ เวลา 12.20:32 น.
2Google 66.249.79.50 วันนี้ เวลา 12.11:10 น.
3Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 12.05:14 น.
4Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 12.05:14 น.
5Google 66.249.79.47 วันนี้ เวลา 11.52:11 น.
6Alexa search engine 54.165.59.7 วันนี้ เวลา 11.43:13 น.
7Alexa search engine 54.165.59.7 วันนี้ เวลา 11.43:13 น.
8Alexa search engine 54.165.59.7 วันนี้ เวลา 11.37:50 น.
9Alexa search engine 54.165.59.7 วันนี้ เวลา 11.37:50 น.
10Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 11.28:37 น.
11Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 11.28:37 น.
12Alexa search engine 54.165.59.7 วันนี้ เวลา 11.26:21 น.
13Alexa search engine 54.165.59.7 วันนี้ เวลา 11.26:21 น.
14Alexa search engine 54.165.59.7 วันนี้ เวลา 11.25:21 น.
15Alexa search engine 54.165.59.7 วันนี้ เวลา 11.25:21 น.
16Google 66.249.79.53 วันนี้ เวลา 11.22:30 น.
17Google 66.249.79.47 วันนี้ เวลา 11.21:09 น.
18Google 66.249.79.53 วันนี้ เวลา 11.16:37 น.
19Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.12:37 น.
20Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.12:37 น.
21Google 66.249.79.47 วันนี้ เวลา 10.53:53 น.
22Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 10.49:58 น.
23Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 10.49:58 น.
24Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 10.43:13 น.
25Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 10.42:18 น.
26Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 10.42:17 น.
27Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 10.42:17 น.
28Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 10.39:49 น.
29Google 66.249.79.50 วันนี้ เวลา 10.29:16 น.
30Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 10.25:34 น.
31Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 10.25:34 น.
32Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 10.21:35 น.
33Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 10.21:35 น.
34Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 10.21:31 น.
35Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 10.09:04 น.
36Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 10.09:04 น.
37Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 10.05:14 น.
38Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 09.32:41 น.
39Google 66.249.79.47 วันนี้ เวลา 09.25:53 น.
40Google 66.249.79.47 วันนี้ เวลา 09.25:37 น.
41Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 09.12:21 น.
42Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 09.12:21 น.
43Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 08.54:03 น.
44Google 66.249.79.53 วันนี้ เวลา 08.42:55 น.
45Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 08.39:48 น.
46Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 08.39:48 น.
47Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.17:58 น.
48Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.17:58 น.
49Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 08.07:16 น.
50Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 08.07:16 น.
51Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 07.48:57 น.
52Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 07.48:57 น.
53Google 66.249.79.47 วันนี้ เวลา 07.47:49 น.
54Google 66.249.79.47 วันนี้ เวลา 07.44:53 น.
55Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 07.20:29 น.
56Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 07.20:29 น.
57Google 66.249.79.50 วันนี้ เวลา 07.18:40 น.
58Google 66.249.79.53 วันนี้ เวลา 07.12:21 น.
59Google 66.249.79.47 วันนี้ เวลา 07.08:17 น.
60Google 66.249.79.50 วันนี้ เวลา 06.57:16 น.
61Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 06.39:48 น.
62Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 06.39:48 น.
63Google 66.249.79.50 วันนี้ เวลา 06.15:24 น.
64Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 06.00:05 น.
65Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 05.57:16 น.
66Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 05.48:57 น.
67Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 05.48:57 น.
68Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 05.44:53 น.
69Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 05.38:55 น.
70Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 05.38:47 น.
71Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 05.38:47 น.
72Google 66.249.79.50 วันนี้ เวลา 04.50:14 น.
73Google 66.249.79.53 วันนี้ เวลา 04.17:52 น.
74Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 03.59:08 น.
75Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 03.59:08 น.
76Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 03.36:45 น.
77Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 03.36:45 น.
78Google 66.249.79.53 วันนี้ เวลา 03.35:16 น.
79Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 03.30:21 น.
80Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 03.30:21 น.
81Google 66.249.79.50 วันนี้ เวลา 03.29:07 น.
82Google 66.249.79.50 วันนี้ เวลา 03.11:45 น.
83Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 03.02:39 น.
84Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 03.02:39 น.
85Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 02.58:07 น.
86Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 02.58:07 น.
87Google 66.249.79.47 วันนี้ เวลา 02.57:01 น.
88Google 66.249.79.47 วันนี้ เวลา 02.30:49 น.
89Google 66.249.79.50 วันนี้ เวลา 02.15:50 น.
90Google 66.249.79.53 วันนี้ เวลา 01.40:48 น.
91Google 66.249.79.53 วันนี้ เวลา 01.38:07 น.
92Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 01.29:15 น.
93Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 01.29:15 น.
94Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 01.28:37 น.
95Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 01.28:37 น.
96Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 01.24:26 น.
97Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 01.22:57 น.
98Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 01.22:57 น.
99Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 01.17:50 น.
100Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 01.17:50 น.
101Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 01.06:15 น.
102Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 01.04:13 น.
103Google 66.249.79.47 วันนี้ เวลา 01.00:09 น.
104Google 66.249.79.47 วันนี้ เวลา 01.00:09 น.
105Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 00.58:07 น.
106Google 66.249.79.47 วันนี้ เวลา 00.48:06 น.
107Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 00.45:54 น.
108Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 00.45:54 น.
109Google 66.249.79.53 วันนี้ เวลา 00.42:45 น.
110Google 66.249.79.53 วันนี้ เวลา 00.33:42 น.
111Google 66.249.79.47 วันนี้ เวลา 00.22:10 น.
112Google 66.249.79.47 วันนี้ เวลา 00.17:53 น.
113Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 00.17:26 น.
114Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 00.17:26 น.
115Google 66.249.79.53 วันนี้ เวลา 00.17:21 น.
116Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 00.15:24 น.
117Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 00.15:24 น.
118Google 66.249.79.47 วันนี้ เวลา 00.13:53 น.
119Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 00.11:20 น.
120Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 00.11:20 น.
121Google 66.249.79.47 วันนี้ เวลา 00.11:14 น.
122Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 00.09:18 น.
123Google 66.249.79.50 วันนี้ เวลา 00.06:23 น.
124Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 00.05:14 น.
125Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 00.05:14 น.
126Google 66.249.79.217 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 23.59:07 น.
127Google 66.249.79.217 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 23.59:07 น.
128Google 66.249.79.215 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 23.22:32 น.
129Google 66.249.79.215 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 23.22:32 น.
130Google 66.249.79.217 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 23.18:16 น.
131Google 66.249.79.217 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 23.18:16 น.
132Google 66.249.79.50 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 23.14:14 น.
133Google 66.249.79.213 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 23.12:21 น.
134Google 66.249.79.213 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 23.12:21 น.
135Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 22.59:42 น.
136Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 22.59:42 น.
137Google 66.249.79.217 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 22.49:58 น.
138Google 66.249.79.217 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 22.35:44 น.
139Google 66.249.79.50 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 22.27:36 น.
140Google 66.249.79.47 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 22.07:06 น.
141Google 66.249.79.53 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 21.50:15 น.
142Google 66.249.79.215 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 21.46:55 น.
143Google 66.249.79.215 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 21.24:33 น.
144Google 66.249.79.215 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 21.24:33 น.
145Google 66.249.79.53 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 21.18:28 น.
146Google 66.249.69.213 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 21.10:19 น.
147Google 66.249.69.213 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 21.10:19 น.
148Google 66.249.79.53 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 21.03:13 น.
149Google 66.249.79.50 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 20.49:03 น.
150Google 66.249.79.215 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 20.47:57 น.