เวลาที่เซอร์เวอร์ : 05:36:16 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 17.25:50 น.
2Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 17.18:32 น.
3Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 17.18:32 น.
4Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 17.11:14 น.
5Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 17.11:14 น.
6Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 17.09:09 น.
7Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 17.09:09 น.
8Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 17.07:01 น.
9Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 17.07:01 น.
10Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 16.58:56 น.
11Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 16.47:32 น.
12Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 16.47:32 น.
13Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 16.43:44 น.
14Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 16.43:44 น.
15Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 16.41:50 น.
16Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 16.41:50 น.
17Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 16.40:48 น.
18Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 16.40:47 น.
19Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 16.38:02 น.
20Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 16.38:02 น.
21Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 16.26:39 น.
22Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 16.17:06 น.
23Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 16.17:06 น.
24Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 16.07:42 น.
25Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 16.07:42 น.
26Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 16.05:52 น.
27Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 16.00:05 น.
28Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 16.00:05 น.
29Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.64 วันนี้ เวลา 15.55:04 น.
30Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.64 วันนี้ เวลา 15.55:04 น.
31Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 15.45:03 น.
32Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 15.45:03 น.
33Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 15.39:22 น.
34Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 15.39:22 น.
35Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.64 วันนี้ เวลา 15.35:17 น.
36Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.64 วันนี้ เวลา 15.35:17 น.
37Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 15.33:51 น.
38Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 15.33:51 น.
39Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.64 วันนี้ เวลา 15.33:15 น.
40Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.64 วันนี้ เวลา 15.33:15 น.
41Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 15.33:02 น.
42Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 15.33:02 น.
43Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 15.31:18 น.
44Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 15.31:18 น.
45Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 15.27:56 น.
46Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 15.27:56 น.
47Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.79 วันนี้ เวลา 15.16:09 น.
48Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.79 วันนี้ เวลา 15.16:09 น.
49Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.64 วันนี้ เวลา 15.15:44 น.
50Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.64 วันนี้ เวลา 15.15:44 น.
51Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 15.15:18 น.
52Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 15.15:18 น.
53Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.79 วันนี้ เวลา 15.15:00 น.
54Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.79 วันนี้ เวลา 15.15:00 น.
55Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.64 วันนี้ เวลา 15.13:11 น.
56Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.64 วันนี้ เวลา 15.13:11 น.
57Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.79 วันนี้ เวลา 15.11:03 น.
58Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.79 วันนี้ เวลา 15.11:02 น.
59Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.79 วันนี้ เวลา 15.09:36 น.
60Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.79 วันนี้ เวลา 15.09:36 น.
61Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 15.09:08 น.
62Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 15.09:08 น.
63Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 15.05:00 น.
64Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 15.05:00 น.
65Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 15.02:47 น.
66Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 15.01:53 น.
67Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 15.01:52 น.
68Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.79 วันนี้ เวลา 14.59:06 น.
69Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.79 วันนี้ เวลา 14.59:06 น.
70Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 14.52:52 น.
71Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 14.52:52 น.
72Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 14.49:14 น.
73Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 14.49:14 น.
74Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 14.48:37 น.
75Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 14.48:37 น.
76Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 14.31:33 น.
77Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 14.31:33 น.
78Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 14.30:01 น.
79Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 14.30:01 น.
80Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 14.23:23 น.
81Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 14.23:23 น.
82Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 14.12:52 น.
83Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 14.12:52 น.
84Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 14.05:22 น.
85Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 14.05:22 น.
86Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 14.02:37 น.
87Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 14.02:37 น.
88Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 13.57:52 น.
89Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 13.57:52 น.
90Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 13.51:08 น.
91Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 13.49:29 น.
92Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 13.49:29 น.
93Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 13.49:10 น.
94Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 13.49:10 น.
95Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.64 วันนี้ เวลา 13.46:52 น.
96Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.64 วันนี้ เวลา 13.46:52 น.
97Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 13.36:59 น.
98Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 13.36:59 น.
99Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 13.27:52 น.
100Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 13.27:52 น.
101Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 13.24:00 น.
102Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 13.24:00 น.
103Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 13.22:02 น.
104Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 13.22:02 น.
105Google 66.249.79.238 วันนี้ เวลา 13.21:29 น.
106Google 66.249.79.238 วันนี้ เวลา 13.21:29 น.
107Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.64 วันนี้ เวลา 13.18:50 น.
108Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 13.17:18 น.
109Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 13.17:18 น.
110Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 13.16:59 น.
111Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 13.16:59 น.
112Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 13.15:37 น.
113Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 13.15:37 น.
114Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 13.04:30 น.
115Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 13.02:01 น.
116Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 13.02:01 น.
117Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 13.01:39 น.
118Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 13.01:39 น.
119Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 12.54:38 น.
120Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 12.54:38 น.
121Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 12.50:42 น.
122Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 12.50:42 น.
123Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 12.44:29 น.
124Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 12.44:29 น.
125Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 12.36:35 น.
126Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 12.36:35 น.
127Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 12.29:29 น.
128Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 12.29:29 น.
129Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 12.27:52 น.
130Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 12.27:52 น.
131Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 12.24:29 น.
132Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 12.24:29 น.
133Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 12.21:08 น.
134Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 12.21:08 น.
135Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 12.21:07 น.
136Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 12.21:07 น.
137Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 12.16:59 น.
138Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 12.16:59 น.
139Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 12.16:55 น.
140Google 66.249.79.236 วันนี้ เวลา 12.15:52 น.
141Google 66.249.79.236 วันนี้ เวลา 12.15:52 น.
142Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 12.15:31 น.
143Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 12.15:31 น.
144Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 12.10:15 น.
145Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 12.10:15 น.
146Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 12.09:52 น.
147Google 66.249.79.128 วันนี้ เวลา 12.09:52 น.
148Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 12.09:34 น.
149Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 12.09:34 น.
150Google 66.249.79.143 วันนี้ เวลา 12.06:06 น.