เวลาที่เซอร์เวอร์ : 20:50:52 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 08.33:17 น.
2Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.24 วันนี้ เวลา 08.28:10 น.
3Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.24 วันนี้ เวลา 08.28:10 น.
4Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.20:27 น.
5Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.20:27 น.
6Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.20:23 น.
7Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.20:23 น.
8Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.20:11 น.
9Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.20:11 น.
10Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.20:08 น.
11Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.20:08 น.
12Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.20:03 น.
13Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.20:02 น.
14Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.19:59 น.
15Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.19:59 น.
16Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.19:48 น.
17Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.19:48 น.
18Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.19:42 น.
19Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.19:42 น.
20Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.19:39 น.
21Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.19:39 น.
22Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.19:34 น.
23Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.19:34 น.
24Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.19:30 น.
25Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.19:30 น.
26Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.19:25 น.
27Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.19:25 น.
28Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.19:21 น.
29Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 08.19:21 น.
30Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 วันนี้ เวลา 08.19:15 น.
31Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 วันนี้ เวลา 08.19:15 น.
32Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 วันนี้ เวลา 08.19:12 น.
33Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 วันนี้ เวลา 08.19:12 น.
34Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 วันนี้ เวลา 08.19:09 น.
35Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 วันนี้ เวลา 08.19:09 น.
36Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.149 วันนี้ เวลา 08.18:52 น.
37Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.149 วันนี้ เวลา 08.18:52 น.
38Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 07.16:31 น.
39Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 07.16:31 น.
40Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 06.42:02 น.
41Google 66.249.79.121 วันนี้ เวลา 06.28:39 น.
42Google 66.249.79.121 วันนี้ เวลา 06.28:39 น.
43Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 05.47:41 น.
44Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 05.47:41 น.
45Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 05.21:58 น.
46Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 05.21:58 น.
47Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 05.17:02 น.
48Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 05.17:02 น.
49Google 66.249.79.117 วันนี้ เวลา 04.57:32 น.
50Google 66.249.79.117 วันนี้ เวลา 04.57:32 น.
51Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 04.15:37 น.
52Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 04.15:37 น.
53Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 วันนี้ เวลา 03.27:37 น.
54Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 วันนี้ เวลา 03.27:37 น.
55Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 วันนี้ เวลา 03.27:35 น.
56Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 03.27:34 น.
57Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 03.27:34 น.
58Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.24 วันนี้ เวลา 03.27:32 น.
59Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.24 วันนี้ เวลา 03.27:32 น.
60Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 วันนี้ เวลา 03.27:31 น.
61Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 วันนี้ เวลา 03.27:31 น.
62Google 66.249.79.121 วันนี้ เวลา 02.46:44 น.
63Google 66.249.79.121 วันนี้ เวลา 02.46:44 น.
64Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 02.21:25 น.
65Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 02.21:25 น.
66Google 66.249.79.117 วันนี้ เวลา 02.06:14 น.
67Google 66.249.79.117 วันนี้ เวลา 02.06:05 น.
68Google 66.249.79.117 วันนี้ เวลา 02.06:05 น.
69Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 02.01:41 น.
70Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 02.01:41 น.
71Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.24 วันนี้ เวลา 00.56:52 น.
72Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.24 วันนี้ เวลา 00.56:52 น.
73Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 00.19:07 น.
74Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 00.19:07 น.
75Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.24 วันนี้ เวลา 00.17:25 น.
76Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.24 วันนี้ เวลา 00.17:25 น.
77Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 วันนี้ เวลา 00.16:04 น.
78Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 00.13:44 น.
79Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 23.50:19 น.
80Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 23.50:19 น.
81Google 66.249.79.121 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 23.45:38 น.
82Google 66.249.79.121 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 23.45:38 น.
83Yandex 37.9.113.122 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 23.21:13 น.
84Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 23.20:31 น.
85Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 23.08:27 น.
86Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 23.08:27 น.
87Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 22.44:27 น.
88Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 22.44:27 น.
89Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 22.40:31 น.
90Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 22.40:31 น.
91Google 66.249.79.121 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 22.18:47 น.
92Google 66.249.79.117 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 21.55:05 น.
93Google 66.249.79.117 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 21.55:05 น.
94Google 66.249.79.119 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 21.34:30 น.
95Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 21.33:39 น.
96Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 21.33:39 น.
97Google 66.249.79.121 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 21.29:21 น.
98Google 66.249.79.121 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 21.29:21 น.
99Google 66.249.79.117 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 21.16:30 น.
100Google 66.249.79.119 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 20.50:47 น.
101Google 66.249.79.119 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 20.50:47 น.
102Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 20.05:49 น.
103Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 20.05:39 น.
104Yandex 37.9.113.122 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 20.04:53 น.
105Yandex 37.9.113.122 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 20.04:53 น.
106Google 66.249.79.89 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 19.59:41 น.
107Google 66.249.79.87 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 19.41:21 น.
108Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 19.38:09 น.
109Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 19.38:09 น.
110Google 66.249.79.117 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 19.09:37 น.
111Google 66.249.79.117 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 19.09:37 น.
112Google 66.249.79.121 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 18.55:54 น.
113Google 66.249.79.121 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 18.55:54 น.
114Yandex 37.9.113.122 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 18.48:07 น.
115Yandex 37.9.113.122 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 18.48:03 น.
116Google 66.249.79.119 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 18.43:41 น.
117Google 66.249.79.119 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 18.43:41 น.
118Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 18.36:43 น.
119Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 18.36:43 น.
120Google 66.249.79.119 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 18.34:33 น.
121Google 66.249.79.121 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 18.23:52 น.
122Google 66.249.79.117 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 18.16:14 น.
123Google 66.249.79.117 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 18.16:14 น.
124Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 17.55:43 น.
125Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 17.55:43 น.
126Google 66.249.79.121 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 17.45:44 น.
127Google 66.249.79.121 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 17.45:44 น.
128Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 17.23:26 น.
129Google 66.249.79.85 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 17.19:48 น.
130Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 17.14:30 น.
131Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 17.14:30 น.
132Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.59:50 น.
133Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.59:50 น.
134Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.59:20 น.
135Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.59:20 น.
136Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.58:45 น.
137Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.58:45 น.
138Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.58:32 น.
139Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.58:32 น.
140Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.58:25 น.
141Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.58:25 น.
142Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.58:11 น.
143Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.58:11 น.
144Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.57:55 น.
145Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.57:55 น.
146Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.54:21 น.
147Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.54:21 น.
148Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.54:20 น.
149Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.54:20 น.
150Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.45:20 น.