ขออภัย ร้านนี้อยู่ระหว่างการปิดปรับปรุง
ติดต่อเจ้าของร้าน นาย พงศ์สันต์ พทุธฯ 044-298631 081-976-0911, psp109@hotmail.com