ฟรี ร้านค้า ออนไลน์ 18.213.192.104 : 25-11-20 12:30:39   
สมัครสมาชิกใช้งานติดต่อโฆษณาสินค้าแยกตามหมวดร้านค้าสมาชิกกระดานสนทนากระดานสนทนา
Goldenland Travel

  หมวดสินค้าของเรา            
  
 
ท่องเที่ยว
ตั๋ว&บัตร

Tag / คำค้น

  แสดงสินค้าทั้งหมด
มีอะไรอยู่ในตะกร้าบ้างแล้ว คลิ๊กเลย!!!


แพ็คเก็จฮ่องกง – เซินเจิ้น เพียงท่านละ 4,000.-
ร้าน : Goldenland Travel  

แพ็คเก็จฮ่องกง – เซินเจิ้น เพียงท่านละ 4,000.- -03 วัน 02 คืน ( เที่ยว ฮ่องกง - วัดเชอกุง – วัดหวังต้าเซียน – Window Of The World + Show )

ร้าน : Goldenland Travel


สินค้า

แพ็คเก็จฮ่องกง – เซินเจิ้น เพียงท่านละ 4,000.-

หมวด อสังหาริมทรัพย์ ที่พัก ท่องเที่ยว > ท่องเที่ยว
รหัสสินค้า 92100729044145 vote เพิ่มคะแนน ให้กับสินค้า แพ็คเก็จฮ่องกง – เซินเจิ้น เพียงท่านละ 4,000.- 03 วัน 02 คืน ( เที่ยว ฮ่องกง - วัดเชอกุง – วัดหวังต้าเซียน – Window Of The World + Show )  ในกรณีประทับใจสินค้า คะแนน Vote ปัจจุบัน 1207  vote ลดคะแนน ให้กับสินค้า แพ็คเก็จฮ่องกง – เซินเจิ้น เพียงท่านละ 4,000.- 03 วัน 02 คืน ( เที่ยว ฮ่องกง - วัดเชอกุง – วัดหวังต้าเซียน – Window Of The World + Show )  ในกรณีไม่ประทับใจสินค้า คะแนน Vote ปัจจุบัน 1207
คำอธิบาย 03 วัน 02 คืน ( เที่ยว ฮ่องกง - วัดเชอกุง – วัดหวังต้าเซียน – Window Of The World + Show )
ราคา 4,000.00 บาท
รายละเอียด

แพ็คเก็จ ฮ่องกง – เซินเจิ้น  (  03 วัน 02 คืน ) / ต้องเดินทางพร้อมกัน 03 ท่าน ขึ้นไป    

 

-                   ราคาท่านละ  4,000.-  บาท  

 

              (  เลือกพักโรงแรม   Harbour Plaza Resort City , Newton  Place  )

 

             หมายเหตุ  :  เด็กไม่มีเตียง ( อายุ 02 – 11 ปี ) จ่าย 2,800.- บาท , มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 02 / 01 ท่าน ราคาเท่าผู้ใหญ่  

 

 

-                   ราคาท่านละ  4,600.-  บาท  

 

             (  เลือกพักโรงแรม  The Cityview ( Superior ) , Royal Park Hotel , Harbour Plaza 8 Degrees , Metropark Hotel

 

              Kowloon, Metropark Hotel  Mongkong , Newton Mongkong , Cosmo Kowloon  )

 

             หมายเหตุ  :  เด็กไม่มีเตียง ( อายุ 02 – 11 ปี ) จ่าย 3,200.- บาท , มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 02 / 01 ท่าน ราคาเท่าผู้ใหญ่  

 

 

-                   ราคาท่านละ  4,600.-  บาท  

 

              ( เลือกพักโรงแรม Kimberley Hotel )

 

             หมายเหตุ  :  เด็กไม่มีเตียง ( อายุ 02 – 11 ปี ) จ่าย 3,300.- บาท , มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 02 / 01 ท่าน ราคาเท่าผู้ใหญ่  

 

 

-                   ราคาท่านละ  4,800.-  บาท 

 

              ( เลือกพักโรงแรม Prudential Hotel , Park Hotel , Empire  Kowloon , Empire Hongkong , Empire Causeway Bay ,

 

              Harbour Plaza Metropolis  )

 

             หมายเหตุ  :  เด็กไม่มีเตียง ( อายุ 02 – 11 ปี ) จ่าย 3,300.- บาท , มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 02 / 01 ท่าน ราคาเท่าผู้ใหญ่  

 

 

รายละเอียดแพ็คเก็จทัวร์

 

วันแรก     :   เจ้าหน้าที่รับท่าน    สนามบิน เกาะฮ่องกง  -  ส่งโรงแรม  ( ที่ท่านเลือก )

 

วันที่สอง  :   เจ้าหน้าที่รับท่าน    ล็อบบี้ของโรงแรม – นำท่านเที่ยว  วัดเชอกุง – วัดหวังต้าเซียน –  ช้อปปิ้งโรงงานอัญมณี

 

                    , ร้านยา – จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถไฟ –  นำชม Window Of The   World +  โชว์  - นำท่านทาน

 

                    อาหารค่ำ  -  หลังอาหารส่งโรงแรมที่พัก ( พักที่เซินเจิ้น )

 

วันที่สาม  :  บริการอาหารเช้า ณ ห้องพักของโรงแรม  -  ได้เวลาอันสมควรรับท่าน ณ จุดนัดหมาย ขึ้นรถไฟกลับสู่ ฮ่องกง

 

                    ก่อนนำท่านเดินทางต่อสู่ สนามบิน ฮ่องกง

 

 

แพ็คเก็จทัวร์รวม

 

โรงแรม ฮ่องกง 01 คืน ( ตามที่เลือก ) , โรงแรมที่เซินเจิ้น 01 คืน ( พัก  CAA Holy Sun / Days Inn / Century Plaza / Guangdong หรือ โรงแรมระดับเดี่ยวกัน ) , รถ รับ - ส่ง  สนามบินฮ่องกง – โรงแรม ( ระหว่าง 08.00 AM.– 22.30 PM ) ,  รถไฟ  ไป – กลับ

 

( ฮ่องกง – เซินเจิ้น )  , อาหาร 2 มื้อ , บัตรเข้าชม Window  Of  The  World  , ซีตี้ทัวร์ตามรายการ , วีซ่าเข้าเซินเจิ้น

 

( เดินทางพร้อมกัน 3 ท่าน ) ,  เจ้าหน้าที่คอยดูแล ** รวมทิปไกด์ฮ่องกงและเซินเจิ้นแล้ว **

 

 แพ็คเก็จทัวร์ไม่รวม :  ตั๋วเครื่องบิน และ ค่าใช่จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ  

 

( เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่  02  ท่าน  ขึ้นไป / หมดเขต  30 มิถุนายน  2554  ) 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

แพ็คเก็จ ( 1. )  ฮ่องกง – เซินเจิ้น  (  04 วัน 03 คืน / พัก ฮ่องกง  02 คืน  , เซินเจิ้น  01 คืน  )

 

-                   ราคาท่านละ  5,200.-  บาท  

 

             (  เลือกพักโรงแรม   Harbour Plaza Resort City , Newton  Place  )

 

             หมายเหตุ  :  เด็กไม่มีเตียง ( อายุ 02 – 11 ปี ) จ่าย 3,500.- บาท , มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 02 / 01 ท่าน ราคาเท่าผู้ใหญ่  

 

 

-                   ราคาท่านละ  6,300.-  บาท  

 

             (  เลือกพักโรงแรม  The Cityview ( Superior ) , Royal Park Hotel , Harbour Plaza 8 Degrees , Metropark Hotel

 

              Kowloon, Metropark Hotel  Mongkong , Newton Mongkong , Cosmo Kowloon  )

 

             หมายเหตุ  :  เด็กไม่มีเตียง ( อายุ 02 – 11 ปี ) จ่าย 4,300.- บาท , มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 02 / 01 ท่าน ราคาเท่าผู้ใหญ่  

 

 

-                   ราคาท่านละ  6,600.-  บาท  

 

              ( เลือกพักโรงแรม Kimberley Hotel )

 

             หมายเหตุ  :  เด็กไม่มีเตียง ( อายุ 02 – 11 ปี ) จ่าย 4,500.- บาท , มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 02 / 01 ท่าน ราคาเท่าผู้ใหญ่  

 

 

-                   ราคาท่านละ  6,800.-  บาท 

 

              ( เลือกพักโรงแรม Prudential Hotel , Park Hotel , Empire  Kowloon , Empire Hongkong , Empire Causeway Bay ,

 

              Harbour Plaza Metropolis  )

 

             หมายเหตุ  :  เด็กไม่มีเตียง ( อายุ 02 – 11 ปี ) จ่าย 4,600.- บาท , มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 02 / 01 ท่าน ราคาเท่าผู้ใหญ่  

 

 

รายละเอียดแพ็คเก็จทัวร์

 

วันแรก     :   เจ้าหน้าที่รับท่าน    สนามบิน เกาะฮ่องกง  -  ส่งโรงแรม  ( ที่ท่านเลือก )

 

วันที่สอง  :   เจ้าหน้าที่รับท่าน    ล็อบบี้ของโรงแรม – นำท่านเที่ยว  วัดเชอกุง – วัดหวังต้าเซียน –  ช้อปปิ้งโรงงานอัญมณี

 

                    , ร้านยา – จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถไฟ –  นำชม Window Of The   World +  โชว์  - นำท่านทาน

 

                    อาหารค่ำ  -  หลังอาหารส่งโรงแรมที่พัก ( พักที่เซินเจิ้น )

 

วันที่สาม  :  บริการอาหารเช้า ณ ห้องพักของโรงแรม  -  เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์แร่ และ ช้อปปิ้งร้าน Jewellery – อาหารกลางวัน

 

                    –  เดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ – แล้วส่งท่านเข้าโรงแรมที่พัก

 

วันที่สี่      :   อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควร เจ้าหน้าที่รับท่าน ณ จุดนัดพบ  - เดินทางสู่สนามบิน ฮ่องกง

 

 

แพ็คเก็จทัวร์รวม

 

โรงแรม ฮ่องกง 02 คืน ( ตามที่เลือก ) , โรงแรมที่เซินเจิ้น 01 คืน ( พัก  Days Hotel (Luohu) / Century Plaza

 

Days Inn / Guangdong หรือโรงแรมระดับเดี่ยวกัน , รถ รับ - ส่ง  สนามบินฮ่องกง – โรงแรม ( ระหว่าง 08.00 AM.– 22.30 PM ) ,  รถไฟ  ไป – กลับ ( ฮ่องกง – เซินเจิ้น )  , อาหาร 3 มื้อ , บัตรเข้าชม Window  Of  The  World  ,

 

ซีตี้ทัวร์ตามรายการ , วีซ่าเข้าเซินเจิ้น ( เดินทางพร้อมกัน 3 ท่าน ) ,  เจ้าหน้าที่คอยดูแล ** รวมทิปไกด์ฮ่องกงและเซินเจิ้นแล้ว **

 

แพ็คเก็จทัวร์ไม่รวม :  ตั๋วเครื่องบิน และ ค่าใช่จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ

 

( เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่  02  ท่าน  ขึ้นไป / หมดเขต  30  มิถุนายน  2554  ) 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

แพ็คเก็จ ( 2 )  ฮ่องกง – เซินเจิ้น  (  04 วัน 03 คืน  / พัก ฮ่องกง 01 คืน , พัก  เซินเจิ้น  02  คืน )     

 

-                   ราคาท่านละ  4,500.-  บาท  

 

             (  เลือกพักโรงแรม   Harbour Plaza Resort City , Newton  Place  )

 

             หมายเหตุ  :  เด็กไม่มีเตียง ( อายุ 02 – 11 ปี ) จ่าย 3,100.- บาท , มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 02 / 01 ท่าน ราคาเท่าผู้ใหญ่  

 

 

-                   ราคาท่านละ  4,990.-  บาท  

 

             (  เลือกพักโรงแรม  The Cityview ( Superior ) , Royal Park Hotel , Harbour Plaza 8 Degrees , Metropark Hotel

 

              Kowloon, Metropark Hotel  Mongkong , Newton Mongkong , Cosmo Kowloon  )

 

             หมายเหตุ  :  เด็กไม่มีเตียง ( อายุ 02 – 11 ปี ) จ่าย 3,400.- บาท , มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 02 / 01 ท่าน ราคาเท่าผู้ใหญ่  

 

 

-                   ราคาท่านละ  5,200.-  บาท                 

 

 ( เลือกพักโรงแรม Kimberley Hotel )

 

             หมายเหตุ  :  เด็กไม่มีเตียง ( อายุ 02 – 11 ปี ) จ่าย 3,500.- บาท , มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 02 / 01 ท่าน ราคาเท่าผู้ใหญ่  

 

 

-                   ราคาท่านละ  5,350.-  บาท 

 

ปรับปรุงเมื่อ

2011-06-04 02:52:11 125.25.239.**
สินค้าแนะนำ
แพ็คเก็จฮ่องกง – เซินเจิ้น เพียงท่านละ 4,000.-
แพ็คเก็จฮ่องกง – เซินเจิ้น เพียงท่านละ 4,000.-
โปรโมชั่นพิเศษ เที่ยว คุนหมิง – ต้าลี่ – ลี่เจียง
โปรโมชั่นพิเศษ เที่ยว คุนหมิง – ต้าลี่ – ลี่เจียง
แพ็คเก็จฮ่องกง – มาเก๊า เพียงท่านละ 5,990.- บาท
แพ็คเก็จฮ่องกง – มาเก๊า เพียงท่านละ 5,990.- บาท
แพ็คเก็จฮ่องกง เพียงท่านละ 2,250.- บาท
แพ็คเก็จฮ่องกง เพียงท่านละ 2,250.- บาท
ศรีลังกา เพียง ** 32,900.- บาท
ศรีลังกา เพียง ** 32,900.- บาท
ญี่ปุ่น ราคาสุดคุ้ม เพียงท่านละ ** 35,300
ญี่ปุ่น ราคาสุดคุ้ม เพียงท่านละ ** 35,300
แพ็คเก็จฮ่องกง – ดีสนีย์แลนด์  เพียงท่านละ 5,100
แพ็คเก็จฮ่องกง – ดีสนีย์แลนด์ เพียงท่านละ 5,100
ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษไปฮ่องกง
ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษไปฮ่องกง
ไต้หวัน ( ไทเป ) - เมืองไทจง - ทะเลสาปสุริยัน
ไต้หวัน ( ไทเป ) - เมืองไทจง - ทะเลสาปสุริยัน
แพ็คเก็จ กัมพูชา – เสียมเรียบ – นครวัด นครธม
แพ็คเก็จ กัมพูชา – เสียมเรียบ – นครวัด นครธม
สิงคโปร์ สุดคุ้มเพียงท่านละ ** 16,900.- บาท **
สิงคโปร์ สุดคุ้มเพียงท่านละ ** 16,900.- บาท **
โปรโมชั่นพิเศษ เวียดนาม - ฮานอย - ฮาลองเบย์
โปรโมชั่นพิเศษ เวียดนาม - ฮานอย - ฮาลองเบย์
หน้าร้าน http://www.meemarket.com/15961
   
  สนใจติดต่อ

Kringkran Urkarapol

บริษัท Goldenland  Travel

ติดต่อ คุณ  กิ่งกรานต์

โทร : 02 – 949 – 0812 , 02 – 559 – 2938

www.goldenland.co.th

E-mail : lux@goldenland.co.th

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  11/1534

 

โทร 029490812

http://www.meemarket.com/15961

ใส่ตะกร้า คลิ๊กเลย!!! ติดต่อร้าน คลิ๊กเลย!!! ไปที่หน้าหลักของร้านนี้ คลิ๊ก!!! ย้อนกลับก่อนหน้า!!! แจ้งสินค้าผิดกฏหมาย หรือ กฏการใช้งานของ meemarket.com!!!ความเห็น

ความเห็น :
ชื่อ
email
ซ่อน E-Mail
รหัสภาพ
สมัครสมาชิก Click ที่นี่ | เข้าสู่ระบบ Click ที่นี่
   
 
 
User :
Pass :
ลืมรหัสผ่าน

 
 
 
© Copyright 2010 WWW.MEEMARKET.COM All Rights Reserved.