ฟรี ร้านค้า ออนไลน์ 18.213.192.104 : 25-11-20 13:02:24   
สมัครสมาชิกใช้งานติดต่อโฆษณาสินค้าแยกตามหมวดร้านค้าสมาชิกกระดานสนทนากระดานสนทนา
Goldenland Travel

  หมวดสินค้าของเรา            
  
 
ท่องเที่ยว
ตั๋ว&บัตร

Tag / คำค้น

  แสดงสินค้าทั้งหมด
มีอะไรอยู่ในตะกร้าบ้างแล้ว คลิ๊กเลย!!!


แพ็คเก็จฮ่องกง – มาเก๊า เพียงท่านละ 5,990.- บาท
ร้าน : Goldenland Travel  

แพ็คเก็จฮ่องกง – มาเก๊า เพียงท่านละ 5,990.- บาท -04 วัน 03 คืน ( เที่ยว ฮ่องกง - วัดเชอกุง – วัดหวังต้าเซียน – เกาะลันเตา – โบสถ์เซนต์ปอล – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – เวเนเชียน รีสอร์ท )

ร้าน : Goldenland Travel


สินค้า

แพ็คเก็จฮ่องกง – มาเก๊า เพียงท่านละ 5,990.- บาท

หมวด อสังหาริมทรัพย์ ที่พัก ท่องเที่ยว > ท่องเที่ยว
รหัสสินค้า 92110126022235 vote เพิ่มคะแนน ให้กับสินค้า แพ็คเก็จฮ่องกง – มาเก๊า เพียงท่านละ 5,990.- บาท 04 วัน 03 คืน ( เที่ยว ฮ่องกง - วัดเชอกุง – วัดหวังต้าเซียน – เกาะลันเตา – โบสถ์เซนต์ปอล – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – เวเนเชียน รีสอร์ท )  ในกรณีประทับใจสินค้า คะแนน Vote ปัจจุบัน 820  vote ลดคะแนน ให้กับสินค้า แพ็คเก็จฮ่องกง – มาเก๊า เพียงท่านละ 5,990.- บาท 04 วัน 03 คืน ( เที่ยว ฮ่องกง - วัดเชอกุง – วัดหวังต้าเซียน – เกาะลันเตา – โบสถ์เซนต์ปอล – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – เวเนเชียน รีสอร์ท )  ในกรณีไม่ประทับใจสินค้า คะแนน Vote ปัจจุบัน 820
คำอธิบาย 04 วัน 03 คืน ( เที่ยว ฮ่องกง - วัดเชอกุง – วัดหวังต้าเซียน – เกาะลันเตา – โบสถ์เซนต์ปอล – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – เวเนเชียน รีสอร์ท )
ราคา 5,990.00 บาท
รายละเอียด

แพ็คเก็จ ฮ่องกง – มาเก๊า  (  04 วัน 03 คืน )     

 

-                   ราคาท่านละ  5,990.-  บาท  

 

             (  เลือกพักโรงแรม   Harbour Plaza Resort City , Newton  Place  )

 

-                   ราคาท่านละ  7,300.-  บาท  

 

             (  เลือกพักโรงแรม  The Cityview ( Superior ) , Royal Park Hotel , Harbour Plaza 8 Degrees , Metropark Hotel

 

              Kowloon, Metropark Hotel  Mongkong , Newton Mongkong , Cosmo Kowloon  )

 

-                   ราคาท่านละ  7,750.-  บาท  

 

              ( เลือกพักโรงแรม Kimberley Hotel )

 

-                   ราคาท่านละ  8,450.-  บาท 

 

              ( เลือกพักโรงแรม Prudential Hotel , Park Hotel , Empire  Kowloon , Empire Hongkong , Empire Causeway Bay ,

 

              Harbour Plaza Metropolis  )

 

 

หมายเหตุ  :  เด็กไม่เสริมเตียง ( อายุ  02 – 11 ปี )  จ่าย 3,300.- บาท , เสริมเตียงพักกับผู้ใหญ่ 02 หรือ  01 ท่าน  ราคาเท่าผู้ใหญ่  

 

                      เด็กทารก ( อายุ 12 – 23 เดือน ) จ่ายค่าตั๋วเรือฟอร์รี่  ท่านละ  1,500.- บาท 

 

 

รายละเอียดแพ็คเก็จทัวร์

 

วันแรก     :   เจ้าหน้าที่รับท่าน    สนามบิน เกาะฮ่องกง  -  ส่งโรงแรม  ( ที่ท่านเลือก )

 

วันที่สอง  :   เจ้าหน้าที่รับท่าน    ล็อบบี้ของโรงแรม – นำท่านเที่ยว  วัดเชอกุง – วัดหวังต้าเซียน – เกาะลันเตา – ช้อปปิ้ง

 

                    โรงงานอัญมณี + ร้านยา – เจ้าหน้าที่ส่งท่านที่ย่าน จิมซ่าจุ๋ย เพื่อให้ท่านได้ชม Avenue  Of  Stars  ( ลูกค้าเดินทาง

 

                    กลับโรงแรมที่พักด้วยตัวท่านเอง )     

 

วันที่สาม  :  เจ้าหน้าที่รับท่าน ณ ล็อบบี้ของโรงแรม – เดินทางสู่มาเก๊า ( โดยเรือเฟอร์รี่ ) –  ชม โบสถ์เซนต์ปอล -

 

                   เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – เวเนเชี่ยน รีสอร์ท ( จากนั้นปล่อยอิสระตามอัธยาศัย ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรม

 

                   ที่ฮ่องกงเอง โดยทางเราจะซื้อตั๋วเรือ ไป – กลับไว้ให้ )    

 

วันที่สี่      :  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย   จนได้เวลาอันสมควรเจ้าหน้าที่รับท่าน ณ จุดนัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน ฮ่องกง

 

แพ็คเก็จทัวร์รวม

 

โรงแรม ฮ่องกง 03 คืน ( ตามที่เลือก ) , รถ รับ - ส่ง  สนามบินฮ่องกง – โรงแรม ( ระหว่าง 08.00 AM.– 22.30 PM ) ,

 

ตั๋วเรือเฟอร์รี่ ( ท่าเรือฮ่องกง – ท่าเรือมาเก๊า – ท่าเรือฮ่องกง ) , นำเที่ยวซีตี้ทัวร์ตามรายการ , เจ้าหน้าที่คอยดูแลพูดภาษาอังกฤษ  ** รวมทิปไกด์ฮ่องกง และมาเก๊าแล้ว **

 

แพ็คเก็จทัวร์ไม่รวม :  ตั๋วเครื่องบิน และ ค่าใช่จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ

 

( เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่  02  ท่าน  ขึ้นไป / หมดเขต  30 มิถุนายน 2554 ) 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

แพ็คเก็จ ฮ่องกง – มาเก๊า  (  04  วัน  03  คืน /  เข้าพักโรงแรมที่ฮ่องกงตรงกับวันศุกร์ – วันเสาร์  เพิ่ม  400.-  บาท / ห้อง  )  

 

-                   ราคาท่านละ  6,400.-  บาท  

 

             (  เลือกพักโรงแรม   Royal  View  Hotel 4* , Regal  Riverside Hotel 4* )

 

-                   ราคาท่านละ  6,800.-  บาท  

 

             (  เลือกพักโรงแรม Metropark Mongkong  3* , Shamrock Hotel 3* , BP’ International 3* , Ramada Kowloon 3* ,

 

             Charter  House Hotel 3*)

 

-                   ราคาท่านละ  7,100.-  บาท 

 

              ( เลือกพักโรงแรม Guangdong Hotel 4* , Kimberley  Hotel 4* , Ramada Hongkong  Hotel 4*  )

 

-                   ราคาท่านละ  7,100.-  บาท 

 

              ( เลือกพักโรงแรม Park  Hotel 4* , YMCA  Of  Hongkong  4* )

 

-                   ราคาท่านละ  8,100.-  บาท 

 

              ( เลือกพักโรงแรม  Holiday  Inn  Golden  Mile  4* )

 

หมายเหตุ  :  เด็กไม่มีเตียง ( อายุ  02 – 11 ปี )  จ่าย  4,200.- บาท , เสริมเตียงพักกับผู้ใหญ่ 02 หรือ  01 ท่าน  ราคาเท่าผู้ใหญ่  

 

 

รายละเอียดแพ็คเก็จทัวร์

 

วันแรก     :   เจ้าหน้าที่รับท่าน    สนามบิน เกาะฮ่องกง  -  ส่งโรงแรม  ( ที่ท่านเลือก )

 

วันที่สอง  :   เจ้าหน้าที่รับท่าน    ล็อบบี้ของโรงแรม – นำท่านเที่ยว  พระใหญ่ เกาะลันเตา ( Ngong Ping 360 Cable Car ) –

 

                     Ngong Ping  Village  , ช้อปปิ้งโรงงานอัญมณี + Factory  Outlet  And  Group photo  –  Avenue  Of  Stars 

 

                     เจ้าหน้าที่ส่งท่านที่ย่าน จิมซ่าจุ๋ย    ( ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมที่พักด้วยตัวท่านเอง )     

 

วันที่สาม  :   เจ้าหน้าที่รับท่าน ณ  ล็อบบี้ของโรงแรม นำท่านส่งที่ท่าเรือฮ่องกงจากนั้นให้ท่านโดยสารเรือฟอร์รี่สู่ท่าเรือมา

 

                     เก๊า ( รวมตั๋วเรือ ) – ถึงท่าเรือมาเก๊า นำท่านท่องเที่ยวเมืองมาเก๊า –  ชม โบสถ์เซนต์ปอล ,วัดอาม่า , วัดนาจา ,

 

                      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร - เวเนเชี่ยน รีสอร์ท  -  จากนั้นเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

 

วันที่สี่      :   อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  จนได้เวลาอันสมควรเช็คเอาท์ออกจากที่พัก ท่านสามารถเดินทางไปท่าเรือมาเก๊าโดย

 

                      รถ Shuttle  Bus  ของโรงแรม –  จากนั้นให้ท่านได้นั่งเรือฟอร์รี่จากท่าเรือมาเก๊าสู่สนามบินฮ่องกง ( รวมค่าตั๋ว

 

                     เรือฟอร์รี่แล้ว ) 

 

                     หมายเหตุ  :  หากวันที่สี่ต้องการเดินทางสู่สนามบินมาเก๊าลดราคาลงท่านละ  400.- บาท

 

                                          ( รวมค่ารถรับจากโรงแรมมาเก๊าสู่สนามบินมาเก๊าแล้ว ในกรณีที่ขึ้นเครื่องกลับทางมาเก๊า ) 

 

แพ็คเก็จทัวร์รวม

 

โรงแรม ฮ่องกง 02 คืน ( ตามที่เลือก ) + ที่มาเก๊า 01 คืน , รถ รับ - ส่ง ตามรายการ ( ระหว่าง 07.00 AM.– 23.00 PM ) ,

 

นำเที่ยวซีตี้ทัวร์ ฮ่องกง และ มาเก๊า ตามรายการ , เจ้าหน้าที่คอยดูแลตามรายการ

 

โรงแรมที่มาเก๊า :  Best Western Taipa Hotel 3* ไม่มีอาหารเช้า  ( หากเข้าพักที่มาเก๊าตรงกับวัน ศุกร์ เพิ่มท่านละ  200.- บาท

 

                            / เข้าพักตรงกับวันเสาร์ เพิ่มท่านละ  500.- บาท / เข้าพักระหว่างวันที่  01 – 07 พ.ค. , 04 – 06 , 11 – 12 มิ.ย.

 

                             เพิ่มท่านละ  2,000.- บาท  / อีกทั้งยังมีโรงแรมอื่นๆๆ อีกมากมายซึ่งราคาจะแตกต่างกันไปสอบถามได้ค่ะ )    

 

แพ็คเก็จทัวร์ไม่รวม :  ตั๋วเครื่องบิน และ ค่าใช่จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ

 

( เดินทางได้ทุกวัน  02  ท่าน  ขึ้นไป / หมดเขต  30  มิถุนายน  2554 )

 

ต้องการพักโรงแรมที่มาเก๊านอกเหนือจากที่แจ้งสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ )

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

แพ็คเก็จ มาเก๊า - ฮ่องกง  (  04  วัน  03  คืน /  เข้าพักโรงแรมที่ฮ่องกงตรงกับวันศุกร์ – วันเสาร์  เพิ่ม  400.-  บาท / ห้อง  )  

 

-                   ราคาท่านละ  5,900.-  บาท  

 

             (  เลือกพักโรงแรม   Royal  View  Hotel 4* , Regal  Riverside Hotel 4* )

 

-                   ราคาท่านละ  6,300.-  บาท  

 

             (  เลือกพักโรงแรม Metropark Mongkong  3* , Shamrock Hotel 3* , BP’ International 3* , Ramada Kowloon 3* ,

 

             Charter  House Hotel 3*)

 

-                   ราคาท่านละ  6,600.-  บาท 

 

              ( เลือกพักโรงแรม Guangdong Hotel 4* , Kimberley  Hotel 4* , Ramada Hongkong  Hotel 4*  )

 

-                   ราคาท่านละ  6,600.-  บาท 

 

              ( เลือกพักโรงแรม Park  Hotel 4* , YMCA  Of  Hongkong  4* )

 

-                   ราคาท่านละ  7,900.-  บาท 

 

              ( เลือกพักโรงแรม  Holiday  Inn  Golden  Mile  4* )

 

หมายเหตุ  :  เด็กไม่มีเตียง ( อายุ  02 – 11 ปี )  จ่าย  3,900.- บาท , เสริมเตียงพักกับผู้ใหญ่ 02 หรือ  01 ท่าน  ราคาเท่าผู้ใหญ่  

 

 

รายละเอียดแพ็คเก็จทัวร์

 

วันแรก     :   เจ้าหน้าที่รับท่าน ณ สนามบิน มาเก๊า -  ส่งโรงแรม  ( ที่ท่านเลือก / พักมาเก๊า )  

 

วันที่สอง  :   นำท่านท่องเที่ยวเมืองมาเก๊า –  ชม โบสถ์เซนต์ปอล ,วัดอาม่า , วัดนาจา , บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร –

 

                     เวเนเชี่ยน รีสอร์ท  -  อิสระให้ท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักด้วยตัวท่านเอง  ได้เวลาอันสมควรให้ท่านได้นั่ง

 

                     รถ  Shuttle  Bus  ของโรงแรม สู่ท่าเรือเฟอร์รี่มาเก๊า ( รวมตั๋วเรือ ) – ถึงท่าเรือฮ่องกง  จากนั้นเจ้าหน้าที่มารับ ณ

 

                    ท่าเรือฮ่องกง  

 

วันที่สาม  :   เจ้าหน้าที่รับท่าน    ล็อบบี้ของโรงแรม – นำท่านเที่ยว  พระใหญ่ เกาะลันเตา ( Ngong Ping 360 Cable Car ) –

 

                     Ngong Ping  Village  , ช้อปปิ้งโรงงานอัญมณี + Factory  Outlet  And  Group photo  –  Avenue  Of  Stars 

 

                     เจ้าหน้าที่ส่งท่านที่ย่าน จิมซ่าจุ๋ย    ( ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมที่พักด้วยตัวท่านเอง )     

 

วันที่สี

ปรับปรุงเมื่อ 2011-06-04 02:50:12 125.27.48.**
สินค้าแนะนำ
โปรโมชั่นพิเศษ เที่ยว คุนหมิง – ต้าลี่ – ลี่เจียง
โปรโมชั่นพิเศษ เที่ยว คุนหมิง – ต้าลี่ – ลี่เจียง
ฮ่องกง – เซินเจิ้น ราคาพิเศษ
ฮ่องกง – เซินเจิ้น ราคาพิเศษ
โปรโมชั่นพิเศษ เที่ยวพม่า ** เพียง 17,900 .- **
โปรโมชั่นพิเศษ เที่ยวพม่า ** เพียง 17,900 .- **
โปรโมชั่นพิเศษ เวียดนาม - ฮานอย - ฮาลองเบย์
โปรโมชั่นพิเศษ เวียดนาม - ฮานอย - ฮาลองเบย์
แพ็คเก็จสิงคโปร์  เพียงท่านละ 3,500.- บาท
แพ็คเก็จสิงคโปร์ เพียงท่านละ 3,500.- บาท
สิงคโปร์ สุดคุ้มเพียงท่านละ ** 16,900.- บาท **
สิงคโปร์ สุดคุ้มเพียงท่านละ ** 16,900.- บาท **
ไต้หวัน ( ไทเป ) - เมืองไทจง - ทะเลสาปสุริยัน
ไต้หวัน ( ไทเป ) - เมืองไทจง - ทะเลสาปสุริยัน
เซี่ยงไฮ้ - อู่ซี – ซูโจว – หังโจว - ชมงาม Expo
เซี่ยงไฮ้ - อู่ซี – ซูโจว – หังโจว - ชมงาม Expo
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เพียงท่านละ ** 19,999
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เพียงท่านละ ** 19,999
แพ็คเก็จฮ่องกง – ดีสนีย์แลนด์  เพียงท่านละ 5,100
แพ็คเก็จฮ่องกง – ดีสนีย์แลนด์ เพียงท่านละ 5,100
แพ็คเก็จ กัมพูชา – เสียมเรียบ – นครวัด นครธม
แพ็คเก็จ กัมพูชา – เสียมเรียบ – นครวัด นครธม
เกาหลี วันแม่ ** เพียง 29,900.-
เกาหลี วันแม่ ** เพียง 29,900.-
หน้าร้าน http://www.meemarket.com/15961
   
  สนใจติดต่อ

Kringkran Urkarapol

บริษัท Goldenland  Travel

ติดต่อ คุณ  กิ่งกรานต์

โทร : 02 – 949 – 0812 , 02 – 559 – 2938

www.goldenland.co.th

E-mail : lux@goldenland.co.th

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  11/1534

 

โทร 029490812

http://www.meemarket.com/15961

ใส่ตะกร้า คลิ๊กเลย!!! ติดต่อร้าน คลิ๊กเลย!!! ไปที่หน้าหลักของร้านนี้ คลิ๊ก!!! ย้อนกลับก่อนหน้า!!! แจ้งสินค้าผิดกฏหมาย หรือ กฏการใช้งานของ meemarket.com!!!ความเห็น

ความเห็น :
ชื่อ
email
ซ่อน E-Mail
รหัสภาพ
สมัครสมาชิก Click ที่นี่ | เข้าสู่ระบบ Click ที่นี่
   
 
 
User :
Pass :
ลืมรหัสผ่าน

 
 
 
© Copyright 2010 WWW.MEEMARKET.COM All Rights Reserved.